placeholder

BIGPRINT ROMANIA S.A. anunţă procedura de achiziţie pentru selectarea prestatorului de servicii în vederea elaborării Cererii de Finanţare, a Planului de Afaceri şi pentru Managementul Proiectului

„Achiziţie de utilaje pentru extinderea activităţii de producţie a BIGPRINT ROMANIA S.A.”,

conform prevederilor Ordinului nr. 1284 / 08.08.2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, 

 

 1. Denumire solicitant: BIGPRINT ROMANIA S.A.
 2. Codul unic de înregistrare: RO 17615949.
 3. Adresa sediu social: Bucureşti, Sector 1, Str. Biharia nr. 67 – 77, Corp I1.
 4. Telefon: 021 599 71 12.
 5. Fax: 021 599 71 13.
 6. E-mail: e.oprea@bigprint.eu .
 7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: conform prevederilor Ordinului nr. 1284/08.08.2016 – procedura competitivă.
 8. Sursa de finanţare a contractului: Fondul European de Dezvoltare Regională + Bugetul naţional / fondurile proprii ale BIGPRINT ROMANIA S.A.
 9. Obiectul contractului și locul de implementare a contractului:
  1. Obiectul contractului: prestare servicii de consultanță pentru elaborarea Cererii de finanţare, a Planului de afaceri şi pentru Managementul Proiectului;
  2. Locul de implementare: Sat Potigrafu, Comuna Gorgota, Tarla 40, Parcelele 401/17 și 401/18, Hala Industrială nr. 2, județ Prahova.
 1. Tipul și durata contractului:
 1. Tipul: contract de prestări servicii, conform documentaţiei de atribuire;
 2. Durata contractului: minim 24 de luni de la semnarea contractului de prestări servicii.
 1. Valoare estimată: 542.064,00 lei/ 120.000,00 euro.
 2. Informaţii, clarificări:
  1. Documentaţia se poate obţine gratuit de la sediul BIGPRINT ROMANIA S.A. din Bucureşti, Sector 1, Str. Biharia nr. 67 – 77, Corp I1, persoana de contact: Elena Oprea, de Luni - Vineri: 8,00–16,00, poate fi solicitată prin fax sau email;
  2. Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.04.2017 ora 12:00. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 021 599 71 12, e-mail: e.oprea@bigprint.eu, persoana de contact: Elena Oprea.
  3. Data şi ora limită pentru transmiterea clarificărilor: 12.04.2017, ora 16:00.
 3. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 18.04.2017, ora 10:00
 4. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: BIGPRINT ROMANIA S.A. - Bucureşti, Sector 1, Str. Biharia nr. 67 – 77, Corp I1.
 5. Limba de redactare a ofertei: Limba română.
 6. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi: conform Fişei de date a achiziţiei.
 7. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: Preţul se va exprima în lei sau euro, fără TVA.
 8. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii: solicitantul privat va compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerinţele solicitate şi va alege oferta care îndeplineşte cerinţele tehnice şi prezintă avantaje faţă de acestea, la un raport calitate/preţ competitiv.
 9. Cursul de referinţă leu/euro aplicabil pentru compararea preturilor ofertelor: 4,5172 lei.

   


 
Data ultimei actualizări: 01.10.2019 08:54:29